Kết quả bóng đá Nicaragua - Kqbd Nicaragua mới nhất

Kết quả bóng đá Nicaragua

Kết quả bóng đá Nicaragua được cập nhật mới nhất hôm nay bao gồm: Kết quả bóng đá Nicaragua.

Ngày Tỷ số Vòng
Nicaragua BXH
19/04/18 Deportivo Ocotal 1-1 Diriangen
San Francisco 1-3 Juventus Managua
16/04/18 Unan Managua 3-0 San Francisco2
12/04/18 San Francisco 1-2 Walter Ferretti
Deportivo Ocotal 1-0 Unan Managua
05/04/18 1Real Madriz 2-1 Managua1
Deportivo Ocotal 5-2 Chinandega
04/04/18 Real Esteli 5-1 San Francisco
29/03/18 Deportivo Ocotal 2-1 Real Esteli
24/03/18 San Francisco 2-2 Real Madriz
15/03/18 Diriangen 4-0 San Francisco1
05/03/18 San Francisco Mas U21 1-2 Unan Managua U21
Chinandega U21 1-2 Real Madriz U211
01/03/18 Walter Ferretti 1-1 San Francisco1
Unan Managua 0-0 Deportivo Ocotal
28/02/18 Real Madriz 0-1 Real Esteli
24/02/18 Juventus Managua 2-1 Unan Managua1
23/02/18 Juventus Managua U21 0-1 Unan Managua U21
19/02/18 San Francisco 1-3 Real Esteli
03/02/18 Francisco San 0-0 Managua1
26/10/17 Unan Managua 0-0 Francisco San1
Diriangen 4-1 Deportivo Ocotal1
23/10/17 Real Madriz 5-0 Unan Managua
19/10/17 Deportivo Ocotal 1-3 Francisco San
12/10/17 Chinandega 1-0 Unan Managua
Diriangen 1-2 Managua1
Francisco San 1-1 Real Esteli
Real Madriz 2-1 Deportivo Ocotal
05/10/17 Chinandega 1-3 Deportivo Ocotal
Diriangen 1-1 Francisco San
23/09/17 Managua 0-0 Deportivo Ocotal
17/09/17 Walter Ferretti 2-1 Francisco San
14/09/17 Real Madriz 0-2 Walter Ferretti
07/09/17 Walter Ferretti 4-0 Deportivo Ocotal
03/09/17 Juventus Managua 1-0 Deportivo Ocotal1
02/09/17 Managua 3-1 Francisco San
31/08/17 Chinandega 0-4 Walter Ferretti
24/08/17 1Unan Managua 1-0 Chinandega1
20/08/17 Real Esteli 1-1 Diriangen
17/08/17 Francisco San 1-0 Diriangen
12/08/17 Juventus Managua 1-1 Diriangen
07/08/17 Diriangen 1-0 Unan Managua
Deportivo Ocotal 2-0 Managua
06/08/17 Real Esteli 3-1 Real Madriz
05/08/17 Juventus Managua 1-0 San Francisco1
31/07/17 1Unan Managua 0-0 Juventus Managua
Real Madriz 1-1 Diriangen
30/07/17 Managua 4-0 Chinandega
29/07/17 Real Esteli 5-0 Deportivo Ocotal
07/05/17 Real Esteli 1-1 Unan Managua
24/04/17 Walter Ferretti 2-1 Managua
23/04/17 Juventus Managua 1-2 Real Esteli
20/04/17 Managua 4-3 Sebaco
Diriangen 2-1 Chinandega1
13/04/17 1Chinandega 1-3 Real Esteli
12/04/17 1Managua 2-2 Diriangen
10/04/17 Walter Ferretti 3-2 Juventus Managua
09/04/17 Real Esteli 4-2 Managua
03/04/17 1Juventus Managua 1-0 Chinandega
02/04/17 Managua 2-0 Real Madriz
30/03/17 1Chinandega 0-4 Managua
26/03/17 Juventus Managua 0-2 Managua1
23/03/17 Managua 1-1 Unan Managua
Walter Ferretti 2-1 Real Madriz
Diriangen 2-2 Juventus Managua
Chinandega 6-1 Nandasmo
09/03/17 1Real Esteli 2-0 Juventus Managua
Managua 1-2 Walter Ferretti
Sebaco 1-0 Chinandega
Unan Managua 10-2 Nandasmo1
Diriangen 3-2 Real Madriz
05/03/17 Walter Ferretti 3-1 Unan Managua
04/03/17 Juventus Managua 3-1 Nandasmo
26/02/17 Real Esteli 2-0 Chinandega
20/02/17 1Juventus Managua 1-1 Walter Ferretti
16/02/17 Walter Ferretti 2-0 Sebaco1
Chinandega 1-2 Juventus Managua
Nandasmo 1-5 Diriangen
13/02/17 Juventus Managua 3-1 Sebaco
11/02/17 Unan Managua 2-1 Real Madriz1
04/02/17 Managua 1-4 Juventus Managua
28/01/17 1Unan Managua 1-1 Managua1
05/12/16 Diriangen 0-4 Walter Ferretti
28/11/16 Unan Managua 1-2 Diriangen
27/11/16 2Walter Ferretti 0-0 Real Esteli
21/11/16 Diriangen 1-2 Real Esteli
20/11/16 Unan Managua 1-1 Walter Ferretti
14/11/16 Unan Managua 1-1 Real Esteli
05/11/16 Real Esteli 2-0 Walter Ferretti
27/10/16 Walter Ferretti 2-0 Diriangen
Unan Managua 4-1 Sebaco
20/10/16 Managua 0-4 Real Esteli
17/10/16 Walter Ferretti 3-2 Chinandega

Bóng đá Nicaragua
Quốc gia / Khu vực Nicaragua
Tên Tiếng Anh Nicaragua