nguyen duc thang: Nguyên Mạnh không phải lo chi phí phẫu thuật dù không có bảo hiểm

Nguyên Mạnh không phải lo chi phí phẫu thuật dù không có bảo hiểm

Nguyên Mạnh không phải lo chi phí phẫu thuật dù không có bảo hiểm

Nhiều ý kiến cho rằng thủ môn Nguyên Mạnh sẽ gặp khó khăn khi chi phí cho ca phẫu thuật khá lớn và anh không có bảo hiểm. Tuy nhiên,lãnh đạo SLNA đã chia sẻ gánh nặng với đội trưởng của mình.