Kqbd - Kết quả bóng đá hôm nay

Ngày/ Giờ
Trận đấu tỉ số H1 Kèo
Vòng 29
02:00
1 0
4 2
trực tiếp
1.25
Thắng
Chung kết
Group
22:30
1 0
0 6
trực tiếp
-0.25
Thắng
Bán kết
01:00
1 1
8 1
trực tiếp
1.75
Thua
Vòng 38
02:00
1 0
1 4
trực tiếp
0.25
Thắng
Vòng 5
01:30
0 0
8 4
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
01:30
1 0
8 4
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Vòng 8
21:30
0 0
2 7
trực tiếp
0.5
Thua
Vòng 18
20:50
0 0
3 7
trực tiếp
0.25
Thắng
Vòng 11
22:59
1 0
5 10
trực tiếp
-0.75
Thua 1/2
Vòng 17
08:00
2 0
2 6
trực tiếp
0.5
Thắng
Vòng 23
00:30
1 1
5 0
trực tiếp
0.75
Thua
22:20
1 0
7 4
trực tiếp
0.75
Thắng
Vòng 30
22:00
0 1
5 3
trực tiếp
-0.25
Thua
20:00
0 0
5 5
trực tiếp
0
Hoà
Vòng 17
22:59
0 0
2 4
trực tiếp
0
Hoà
22:59
1 0
4 10
trực tiếp
-0.75
Thắng
22:59
0 0
7 6
trực tiếp
-0.25
Thua
Vòng 10
22:59
0 0
11 6
trực tiếp
0.5
Thua
22:00
2 0
3 3
trực tiếp
-0.25
Thắng
Vòng 28
21:00
0 0
11 2
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
22:59
0 0
0 0
trực tiếp
1.5
Thua
Vòng 6
Vòng 6
Vòng 31
01:15
0 0
4 7
trực tiếp
-0.5
Thua
00:30
0 1
5 3
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Vòng 19
00:00
0 1
12 5
trực tiếp
-0.5
Thua
Bán kết
02:00
1 0
2 5
trực tiếp
0
Thắng
Vòng 34
01:45
1 0
14 0
trực tiếp
0.25
Thắng
01:45
1 0
10 4
trực tiếp
0.75
Thắng
01:45
0 0
4 3
trực tiếp
0.25
Thắng
01:45
0 0
4 3
trực tiếp
-0.5
Thắng
01:45
0 1
6 2
trực tiếp
0
Hoà
01:45
1 0
3 9
trực tiếp
0
Thắng
01:45
1 3
7 0
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
01:45
1 1
3 5
trực tiếp
0.5
Thua
Vòng 12
20:30
1 1
0 0
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
Vòng 29
Vòng 35
01:45
0 1
1 8
trực tiếp
0.25
Thua
Vòng 38
Group
07:30
0 0
10 2
trực tiếp
0.75
Thua
07:00
0 0
5 5
trực tiếp
-0.25
Thắng
05:00
1 0
1 11
trực tiếp
-0.75
Thắng
Vòng 10
2
Chung kết
Vòng 33
01:45
1 0
2 6
trực tiếp
-0.5
Thắng
Vòng 31
Vòng 37
01:45
1 0
3 4
trực tiếp
-0.5
Thắng
Vòng 33
Bán kết

90phút [1-1], 120phút [2-1]

Vòng 28
Vòng 7
03:00
0 0
7 2
trực tiếp
0.25
Thắng
Vòng 16
19:00
1 0
6 7
trực tiếp
0.5
Thắng
19:00
1 0
3 3
trực tiếp
1
Thắng
19:00
1 0
3 7
trực tiếp
0.25
Thắng
Vòng 2
3
02:15
1 1
6 4
trực tiếp
1.5
Thắng
Vòng 13
Vòng 27
00:40
1 0
2 14
trực tiếp
-1
Thắng
Group
05:00
0 0
6 5
trực tiếp
-0.5
Thắng
Vòng 15
Group
Vòng 24
1

90phút [1-1], 120phút [1-1]Pen [3-4]

1
08:00
0 0
6 7
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
20:40
1 1
2 2
trực tiếp
-1
Thắng

Pen [4-2]

Vòng 28
3
00:00
0 1
3 3
trực tiếp
-0.25
Thắng
Vòng 6
Vòng 1
07:00
1 0
2 9
trực tiếp
0
Thắng
Vòng 26
Vòng 20
Vòng 34
01:45
0 1
7 3
trực tiếp
-0.25
Thua
00:00
0 0
8 0
trực tiếp
1.5
Thắng
Vòng 29
22:50
1 0
6 4
trực tiếp
0.75
Thắng
Vòng 21
20:00
0 0
4 5
trực tiếp
-0.5
Thắng
20:00
0 0
5 5
trực tiếp
0.25
Thua 1/2
23:15
1 0
0 3
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
Vòng 40
Bán kết
01:00
1 1
7 2
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
Vòng 6
20:00
1 1
3 10
trực tiếp
0.25
Thắng
00:00
1 0
2 6
trực tiếp
0.75
Thắng
Vòng 21
01:45
1 0
3 4
trực tiếp
0.25
Thắng
01:45
0 1
11 1
trực tiếp
1.5
Thắng
01:45
1 1
2 8
trực tiếp
-0.75
Thắng
01:45
0 0
0 0
trực tiếp
0.5
Thắng
01:45
0 0
3 13
trực tiếp
-0.5
Thua
01:45
0 0
6 7
trực tiếp
1.25
Thua 1/2
2
22:59
0 1
2 6
trực tiếp
-0.25
Thua
Vòng 4
00:00
1 1
7 6
trực tiếp
0.75
Thắng 1/2
01:45
0 0
4 10
trực tiếp
0.25
Thua
01:45
1 2
13 4
trực tiếp
-0.25
Thua
Vòng 14
01:50
2 0
3 3
trực tiếp
0.5
Thắng
01:30
1 1
5 3
trực tiếp
0.25
Thắng
Vòng 12
Qual.
17:00
0 1
0 0
trực tiếp
-0.75
Thắng

90phút [1-1], 120phút [3-3]Pen [4-5]

17:00
0 0
14 22
trực tiếp
-6.5
Thắng

90phút [0-0], 120phút [0-1]

16:45
1 0
5 3
trực tiếp
-0.5
Thắng
Bán kết
00:30
0 0
2 6
trực tiếp
-0.25
Thắng 1/2
Vòng 6
22:00
0 0
0 0
trực tiếp
4.25
Thắng