Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
Group
23:45
trực tiếp
0.89 1.01
-1/4 2 3/4
0.95 0.89
23:45
trực tiếp
0.80 0.91
0 2 1/2
1.10 0.91
23:45
trực tiếp
0.92 0.90
-3/4 2 3/4
0.98 1.00
23:45
trực tiếp
0.92 0.94
+1 2 3/4
0.98 0.96
23:45
trực tiếp
0.96 0.95
0 2 3/4
0.94 0.95
23:45
trực tiếp
0.94 0.96
+1/2 2 3/4
0.96 0.94
23:45
trực tiếp
0.97 0.88
-1/4 3
0.93 0.94
23:45
trực tiếp
0.88 0.89
+1/4 3
0.96 1.01
02:00
trực tiếp
0.98 1.00
-2 3 1/2
0.92 0.90
02:00
trực tiếp
0.88 0.93
-1 1/4 2 3/4
1.02 0.97
02:00
trực tiếp
1.01 0.99
-3/4 2 3/4
0.89 0.91
02:00
trực tiếp
1.09 1.04
-1/4 2 1/2
0.81 0.86
02:00
trực tiếp
1.00 0.92
+1 1/4 3 1/4
0.90 0.98
02:00
trực tiếp
0.84 0.95
-1/4 2 3/4
1.08 0.95
02:00
trực tiếp
0.83 0.97
0 2 3/4
1.01 0.93
02:00
trực tiếp
0.93 0.90
-2 3
0.97 1.00
Vòng 9
19:00
trực tiếp
1.06 0.81
-3/4 2 1/2
0.86 0.99
22:00
trực tiếp
0.61 0.98
+1 3
1.26 0.83
22:00
trực tiếp
0.78 0.83
-1 2 3/4
1.04 0.98
01:00
trực tiếp
0.80 0.98
-1/4 3
1.00 0.83
Group
21:30
trực tiếp
0.85 0.91
+1/2 2 3/4
1.00 0.97
23:45
trực tiếp
0.85 1.01
+1 1/2 3
1.00 0.87
23:45
trực tiếp
0.92 0.73
0 3
0.92 1.09
23:45
trực tiếp
0.86 1.03
+1/4 3
1.04 0.85
23:45
trực tiếp
1.09 1.03
-1/4 2 3/4
0.81 0.85
23:45
trực tiếp
0.93 0.93
-1/2 2 3/4
0.93 0.93
23:45
trực tiếp
0.89 0.86
+3/4 2 3/4
0.95 1.02
23:45
trực tiếp
0.90 0.88
-1 1/4 3
1.00 0.94
02:00
trực tiếp
0.79 0.93
+1 3
1.05 0.93
02:00
trực tiếp
0.99 0.90
0 2 1/2
0.85 0.95
02:00
trực tiếp
0.83 0.95
-1/2 2 3/4
1.03 0.90
02:00
trực tiếp
1.17 1.00
+1 3
0.69 0.88
02:00
trực tiếp
0.93 0.88
-3/4 2 3/4
0.93 1.00
02:00
trực tiếp
0.78 0.72
-3/4 2 3/4
1.10 1.11
02:00
trực tiếp
0.78 0.89
-2 1/4 3 1/4
1.06 0.93
02:00
trực tiếp
0.98 0.75
-1 1/4 2 3/4
0.92 1.07
Vòng 32
HT
3 - 0 0 - 0
trực tiếp
0.87 1.00
-3/4 1 3/4
0.97 0.90
HT
2 - 0 1 - 0
trực tiếp
1.01 0.98
-1/2 2 1/2
0.91 0.92
45
5 - 2
trực tiếp
1.05 0.90
-1 5
0.80 0.95
Group
15:00
trực tiếp
0.89 0.98
-1/2 3
0.89 0.80
15:00
trực tiếp
0.68 0.76
-2 3/4 3 3/4
1.11 1.02
19:00
trực tiếp
0.84 0.87
-3/4 2 3/4
0.94 0.91
19:00
trực tiếp
0.97 0.99
+1/4 2 3/4
0.81 0.79
19:00
trực tiếp
0.78 0.81
+1 2 3/4
1.00 0.97
19:00
trực tiếp
1.03 0.97
-1/2 2 1/2
0.75 0.81
19:00
trực tiếp
0.95 0.92
-3/4 3
0.83 0.86
22:59
trực tiếp
0.80 0.95
-1/4 2 3/4
0.98 0.83
Vòng 11
34
5 - 0
trực tiếp
1.02 0.85
-1 2
0.90 1.00
28
0 - 1
trực tiếp
0.84 0.84
-1/4 4
1.08 1.04
2
Vòng 5
00:00
trực tiếp
0.98 0.95
-1 2 1/2
0.88 0.90
Vòng 26
02:00
trực tiếp
0.88 0.83
-3/4 2 3/4
0.98 1.01
07:00
trực tiếp
0.91 0.93
-1/4 2 1/2
0.95 0.91
Vòng 3
20:00
trực tiếp
0.94 0.86
-1/2 1 3/4
0.94 1.00
22:59
trực tiếp
0.89 0.81
0 2
1.03 1.07
Vòng 9
00:00
trực tiếp
1.03 0.95
-1/4 2
0.86 0.94
00:00
trực tiếp
0.94 0.78
+1/4 2
0.95 1.10
02:30
trực tiếp
0.91 0.85
+1/2 2 1/4
0.98 1.02
02:30
trực tiếp
0.79 0.80
-1/2 2
1.11 1.05
Vòng 8
Vòng 15
03:30
trực tiếp
0.93 1.02
0 2
0.91 0.74
Vòng 12
35
2 - 0
trực tiếp
0.85 0.81
-1/2 1 3/4
1.05 1.07
06:05
trực tiếp
0.98 0.78
-1/2 2 1/4
0.83 1.00
08:05
trực tiếp
0.99 0.80
-1/4 2 1/2
0.91 1.00
10:05
trực tiếp
0.85 0.85
-1/4 2 3/4
0.95 1.03
Bán kết
07:30
trực tiếp
0.81 0.77
-3/4 2
1.06 1.07
Vòng 25
00:00
trực tiếp
0.93 0.87
-1/4 2 3/4
0.88 0.85
Vòng 9
21:00
trực tiếp
1.03 0.88
-1/4 2 1/4
0.81 0.94
Vòng 2
Vòng 4
06:00
trực tiếp
1.03 0.88
+1/2 2 1/4
0.81 0.98
Vòng 25
20:00
trực tiếp
0.93 0.85
+1 1/4 2 1/2
0.88 0.95
20:00
trực tiếp
0.83 1.05
0 2
0.98 0.75
Tứ kết
06:00
trực tiếp
1.04 0.97
-1 2 1/2
0.86 0.91
08:30
trực tiếp
0.74 1.04
+1/4 2 1/4
1.19 0.84
Vòng 17
17:00
trực tiếp
0.84 0.84
-1/4 2 1/4
0.94 0.94
Vòng 10
73
7 - 4 2 - 1
trực tiếp
1.30 0.85
-1/4 4 1/2
0.60 0.95
Vòng 7
Vòng 33
07:00
trực tiếp
0.87 1.01
0 2 1/4
0.97 0.81
38
4 - 1
trực tiếp
1.05 0.95
-1/4 3
0.75 0.85
Vòng 7
Vòng 5
00:30
trực tiếp
0.85 0.88
0 2 1/2
0.95 0.93
Vòng 7
80
4 - 3 1 - 0
trực tiếp
1.20 1.20
-1/4 3 1/2
0.65 0.65
47
1 - 2 0 - 0
trực tiếp
0.87 0.82
+1/4 1 1/2
0.92 0.97
HT
1 - 3 1 - 2
trực tiếp
0.80 0.80
+1 1/2 5 1/4
1.00 1.00
11:30
trực tiếp
0.90 0.90
-1/4 2 3/4
0.90 0.90
Vòng 4
14:00
trực tiếp
1.05 1.00
-1/4 3
0.75 0.80
17:00
trực tiếp
0.83 0.90
+1/2 3 1/4
0.98 0.90
Vòng 4
00:00
trực tiếp
1.00 0.80
+2 1/2 3 1/2
0.80 1.00
Vòng 3
22:59
trực tiếp
0.88 0.98
+1/2 2 1/2
0.93 0.83
22:59
trực tiếp
0.95 0.93
+3/4 2 1/4
0.85 0.88
Vòng 31
05:15
trực tiếp
0.99 0.99
-3/4 2
0.87 0.85
21:45
trực tiếp
0.75 0.90
-1/4 2 1/2
1.05 0.90
21:45
trực tiếp
0.98 0.80
+1/4 2 1/2
0.83 1.00
21:45
trực tiếp
1.00 0.85
-1 2 3/4
0.80 0.95
21:45
trực tiếp
0.80 0.83
-1 1/4 3
1.00 0.98
21:45
trực tiếp
0.93 0.83
+3/4 2 1/2
0.88 0.98
21:45
trực tiếp
0.95 0.83
-1/2 2 1/2
0.85 0.98
Vòng 9
00:30
trực tiếp
0.63 0.93
0 2
1.14 0.88
Vòng 7
23:30
trực tiếp
0.91 1.03
-1/2 2 1/2
0.95 0.81
23:30
trực tiếp
0.84 0.94
-1/4 2 1/2
1.02 0.90
23:30
trực tiếp
0.97 1.02
-3/4 2 3/4
0.89 0.82
23:30
trực tiếp
0.92 0.89
0 2 1/4
0.94 0.95
23:30
trực tiếp
0.93 0.81
-1/4 2 1/4
0.93 1.03
02:00
trực tiếp
0.90 1.00
+2 3/4 3 3/4
0.90 0.80
Qual.B
Vòng 31
22:59
trực tiếp
0.95 0.95
-1/4 3 1/4
0.85 0.85
preliminaries
Vòng 10
22:59
trực tiếp
1.05 0.83
-3/4 2 3/4
0.75 0.98
Vòng 4
Vòng 20
19:30
trực tiếp
0.78 0.90
-3/4 2
1.03 0.90
2
90
6 - 6 1 - 0
trực tiếp
0.19 4.25
0 3 1/2
2.56 0.16
75
3 - 4 0 - 1
trực tiếp
0.95 1.20
0 2 1/2
0.85 0.65
79
2 - 3 1 - 0
trực tiếp
0.95 0.95
0 2 1/2
0.85 0.85
63
2 - 2 1 - 0
trực tiếp
0.74 1.05
+1/4 3
1.06 0.75
35
4 - 1
trực tiếp
0.72 0.80
-1/4 1 1/2
1.07 1.00
06:00
trực tiếp
0.93 0.88
0 2 1/2
0.91 0.94
06:00
trực tiếp
0.88 0.95
-1/4 2 1/4
0.93 0.85
Tứ kết
66
3 - 4 1 - 0
trực tiếp
0.81 0.83
0 3 3/4
1.03 0.99
preliminaries
23:30
trực tiếp
0
01:45
trực tiếp
0
01:45
trực tiếp
0
Vòng 1
22:59
trực tiếp
0.90 1.05
-3/4 3 1/4
0.90 0.75
01:00
trực tiếp
1.00 1.00
-4 1/2 5
0.80 0.80
81
4 - 3 2 - 0
trực tiếp
1.10 0.97
-1/4 4 3/4
0.70 0.82
83
2 - 5 0 - 1
trực tiếp
0.65 0.97
0 3 1/2
1.20 0.82
Group
Vòng 3
21:30
trực tiếp
1.00 0.86
0 2 1/2
0.80 0.92
preliminaries
20:10
trực tiếp
0
Vòng 11
18:00
trực tiếp
0.85 0.94
-1 1/4 2 3/4
0.95 0.80
Vòng 4
23:30
trực tiếp
0.83 0.84
+1/4 3
1.05 1.02
Group
17:00
trực tiếp
0.99 0.87
-1 2 3/4
0.85 0.95
20:30
trực tiếp
0.90 0.96
-1 3/4 3 1/4
0.94 0.86
Tứ kết
19:15
trực tiếp
0
Vòng 30
17:00
trực tiếp
1.08 0.93
0 2 1/4
0.72 0.88
16:00
trực tiếp
0.80 0.98
-3 4 1/4
1.00 0.83
18:00
trực tiếp
0.88 0.90
+1/4 3
0.93 0.90
Vòng 5
02:00
trực tiếp
0.91 0.81
+1/4 2
0.85 0.95
Vòng 21
20:30
trực tiếp
1.06 1.05
0 2 1/4
0.82 0.81
01:00
trực tiếp
0.85 0.90
-1/2 2 1/2
0.95 0.90
19:00
trực tiếp
0.87 0.86
+1 3/4 3 3/4
0.91 0.92
Vòng 6
20:00
trực tiếp
0.88 0.80
+1/4 2 1/4
0.93 1.00
21:00
trực tiếp
1.01 0.83
-1 2 1/4
0.83 0.99
21:00
trực tiếp
0.92 0.93
-1/2 2 1/4
0.92 0.89
05:00
trực tiếp
0.83 0.85
+1/4 2 1/4
1.01 0.97
#

Chào mừng các bạn đến với Bongdapro.vn - Mạng xã hội bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, nhận định dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.