Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

giờ Trận đấu Số liệu tỷ lệ
1
44
1 - 2
trực tiếp
0.93 0.95
-1/2 2 1/2
0.91 0.85
45
1 - 1
trực tiếp
1.10 1.01
+3/4 1 1/2
0.70 0.81
44
4 - 3
trực tiếp
0.85 0.97
0 1 1/4
0.95 0.82
00:00
trực tiếp
1.02 0.96
-2 1/2 3 1/2
0.82 0.86
00:30
trực tiếp
0.78 0.66
-4 4 3/4
1.06 1.19
02:00
trực tiếp
0.91 0.86
+1/4 2 1/4
0.93 0.96
02:00
trực tiếp
0.89 0.89
+1/4 3
0.95 0.93
Vòng 3
08:00
trực tiếp
1.05 0.89
-3/4 2 1/2
0.80 1.01
08:00
trực tiếp
1.22 0.94
+1/4 2 1/4
0.74 0.96
08:00
trực tiếp
1.05 1.00
-3/4 3
0.87 0.90
10:00
trực tiếp
0.86 1.04
+1/4 3
1.06 0.86
10:05
trực tiếp
1.12 0.86
-1 1/2 2 3/4
0.81 1.04
Group
01:00
trực tiếp
0.86 0.81
-1 2 3/4
0.98 1.01
Vòng 1
04:00
trực tiếp
0.97 0.88
0 2
0.95 0.98
06:10
trực tiếp
0.90 0.80
0 2
0.94 1.02
08:20
trực tiếp
1.03 0.99
-1/4 2 1/4
0.83 0.89
00:00
trực tiếp
1.00 1.00
-1/2 2 1/4
0.80 0.80
Vòng 17
05:00
trực tiếp
1.02 0.94
+1/2 2 1/4
0.90 0.95
07:00
trực tiếp
0.93 0.89
-1/2 2 1/4
0.99 1.01
Vòng 17
01:00
trực tiếp
0.88 0.88
+1 2 1/4
1.00 0.93
Group
01:45
trực tiếp
1.03 0.93
-1 1/4 2 3/4
0.83 0.93
01:45
trực tiếp
0.90 0.98
-1 1/4 3 1/4
0.94 0.88
01:45
trực tiếp
1.07 1.03
-1 1/4 3
0.77 0.83
01:45
trực tiếp
1.13 0.93
-1/2 3
0.72 0.89
01:45
trực tiếp
0.93 0.90
-1 3/4 3 1/4
0.93 0.95
01:45
trực tiếp
0.98 0.88
-3/4 2 3/4
0.88 0.98
01:45
trực tiếp
0.92 0.82
+1 1/4 3
0.92 1.00
01:45
trực tiếp
1.13 0.93
+1 1/2 3 1/4
0.72 0.93
01:45
trực tiếp
0.98 0.90
-1/2 2 3/4
0.88 0.92
01:45
trực tiếp
0.82 0.84
+1/4 2 3/4
0.96 0.98
01:45
trực tiếp
1.05 0.81
-2 1/4 3 1/4
0.80 1.01
01:45
trực tiếp
0.82 0.85
-1/4 2 3/4
1.02 1.00
01:45
trực tiếp
0.89 0.98
-1 3/4 3 1/4
0.95 0.88
01:45
trực tiếp
0.85 0.83
-1 1/2 2 3/4
1.00 1.03
01:45
trực tiếp
0.93 0.67
+1/2 2 3/4
0.93 1.17
54
2 - 6 1 - 0
trực tiếp
0.80 0.75
+1/4 2
1.00 1.05
43
0 - 2
trực tiếp
1.10 0.72
-1/4 1 1/4
0.70 1.07
16
0 - 0
trực tiếp
0.82 0.90
+3 1/2 4 1/2
0.97 0.90
11
0 - 1
trực tiếp
0.95 0.97
+3/4 3 3/4
0.85 0.82
14
0 - 0
trực tiếp
1.00 1.04
0 2 1/2
0.84 0.78
12
0 - 4
trực tiếp
0.90 0.87
+1/2 5
0.90 0.92
12
1 - 1
trực tiếp
0.85
-2 3/4 0
0.95
12
1 - 1
trực tiếp
0.82 1.00
+2 1/2 4 1/2
0.97 0.80
13
0 - 0
trực tiếp
0.95 0.76
+1 1/4 3 1/4
0.89 1.06
00:00
trực tiếp
1.06 0.81
-2 1/2 3 3/4
0.70 0.95
00:00
trực tiếp
0.93 0.88
+1 1/4 4 1/2
0.88 0.93
00:00
trực tiếp
0.88 0.85
+3/4 3 3/4
0.93 0.95
00:00
trực tiếp
0.90 0.85
0 4
0.90 0.95
00:00
trực tiếp
0.83 0.85
-1/4 4 1/4
0.93 0.91
00:00
trực tiếp
0.90 0.93
+2 1/4 4 1/2
0.90 0.88
00:30
trực tiếp
1.00 0.90
-2 1/2 4 1/2
0.80 0.90
00:30
trực tiếp
0
01:00
trực tiếp
0.80 0.83
-1 3/4 4 1/4
1.00 0.98
01:00
trực tiếp
1.05 0.83
-1/2 3
0.75 0.98
01:00
trực tiếp
0.68 1.05
+3/4 3 1/4
1.08 0.71
01:15
trực tiếp
0.75 0.70
+2 3
1.05 1.10
01:30
trực tiếp
0.80 1.00
+3/4 3
1.00 0.80
01:30
trực tiếp
0.95 0.90
+1 3
0.85 0.90
01:30
trực tiếp
0.93 0.98
+1/2 3 1/4
0.83 0.83
01:30
trực tiếp
0.84 0.88
+1 1/2 3 1/4
0.92 0.88
01:30
trực tiếp
0.88 0.93
+1 3 1/2
0.93 0.88
01:30
trực tiếp
1.00 0.85
+1 3 1/2
0.80 0.95
01:30
trực tiếp
1.03 0.80
+3/4 3 1/4
0.78 1.00
01:30
trực tiếp
0
01:30
trực tiếp
0.70 0.70
-2 1/4 4 1/2
1.10 1.10
01:30
trực tiếp
0.95 0.78
+1/2 3 1/2
0.85 1.03
01:30
trực tiếp
0.97 0.73
+1 3/4 3 1/4
0.79 1.03
01:30
trực tiếp
0.98 0.95
-3 1/4 4 1/4
0.83 0.85
01:30
trực tiếp
0.98 0.99
+1/2 2 1/2
0.83 0.77
01:45
trực tiếp
0.95 0.93
-2 3 1/2
0.85 0.88
01:45
trực tiếp
0.99 0.80
+1/4 3
0.77 1.00
01:45
trực tiếp
0.83 0.80
-1 3 1/4
0.98 1.00
01:45
trực tiếp
0.98 0.95
+1 3 1/2
0.83 0.85
01:45
trực tiếp
0.80 0.88
+1 1/4 3 1/4
1.00 0.93
01:45
trực tiếp
0.87 0.84
+1 1/4 3
0.89 0.92
01:45
trực tiếp
0.95 0.78
+1/2 3
0.85 1.03
01:45
trực tiếp
0.81 0.98
+1 1/2 3 1/2
0.95 0.83
01:45
trực tiếp
0.86 0.89
+1/4 3
0.90 0.87
01:45
trực tiếp
1.05 0.78
+1/2 3
0.75 1.03
01:45
trực tiếp
0.80 0.88
+1 1/4 3 1/4
1.00 0.93
01:45
trực tiếp
1.05 0.90
-2 1/2 3 1/2
0.75 0.90
01:45
trực tiếp
0
01:45
trực tiếp
0
01:45
trực tiếp
0.79 0.98
+1/2 3
0.97 0.83
01:45
trực tiếp
0.83 0.80
+3/4 3
0.98 1.00
01:45
trực tiếp
0.85 0.90
0 3
0.91 0.90
01:45
trực tiếp
1.05 0.93
-1/2 3 1/2
0.75 0.88
01:45
trực tiếp
0.95 0.90
-2 3 1/2
0.85 0.90
01:45
trực tiếp
0
01:45
trực tiếp
0.83 0.85
+1/2 3 1/4
0.98 0.95
01:45
trực tiếp
0.86 0.96
-1 3 1/4
0.90 0.80
01:45
trực tiếp
1.03 0.85
+1/2 3
0.78 0.95
01:45
trực tiếp
0.77 0.95
+1 1/4 3
0.99 0.81
01:45
trực tiếp
1.05 0.78
+1 3/4 3 1/2
0.75 1.03
01:45
trực tiếp
0
01:45
trực tiếp
0.80 1.03
-1 1/4 3 1/4
1.00 0.78
01:45
trực tiếp
0.89 0.81
+1 3 1/4
0.87 0.95
01:45
trực tiếp
0.78 0.90
+1 1/4 3 1/4
1.03 0.86
01:45
trực tiếp
0.98 0.96
+1 1/2 3 1/2
0.83 0.80
01:45
trực tiếp
0.79 0.95
+1 3
0.97 0.81
01:45
trực tiếp
0.93 0.93
+1/2 3
0.88 0.88
Vòng 1
03:00
trực tiếp
1.03 0.98
-1/2 2 1/4
0.78 0.83
05:45
trực tiếp
0.80 0.61
+1/4 2
0.96 1.17
02:00
trực tiếp
0.78 0.83
-1/4 2 1/4
1.03 0.98
Last 32
05:00
trực tiếp
1.05 0.96
-1/2 2 1/4
0.80 0.92
07:30
trực tiếp
0.86 1.14
0 2
1.04 0.75
06:30
trực tiếp
0.88 0.85
0 3
0.92 0.95
01:00
trực tiếp
0.83 0.83
+1 1/4 4 1/2
0.98 0.98
01:00
trực tiếp
0.95 0.90
+1/4 4 1/2
0.85 0.90
01:00
trực tiếp
1.03 0.88
-1/4 5
0.78 0.93
03:00
trực tiếp
0.98 0.80
-1 4 3/4
0.83 1.00
01:00
trực tiếp
0.70 0.80
-1 3/4 3 1/2
1.10 1.00
2
Triangular group
2
Match
01:00
trực tiếp
1.03 0.85
-1/4 3
0.78 0.95
02:00
trực tiếp
0.90 0.85
0 2 1/2
0.90 0.95
Vòng 16
02:00
trực tiếp
0.85 0.88
-1/2 2 1/2
0.95 0.93
02:00
trực tiếp
0.87 0.86
0 2 1/2
0.97 0.96
04:30
trực tiếp
0.90 0.80
-1/2 2 1/4
0.90 1.00
League A
00:00
trực tiếp
0.86 0.88
+1 1/4 2 1/2
0.98 0.93
00:00
trực tiếp
0.98 0.89
-1 3/4 3 1/4
0.83 0.93
00:00
trực tiếp
1.03 0.88
+3/4 2 3/4
0.81 0.93
League B
00:00
trực tiếp
0.88 0.95
-3 1/2 4 1/4
0.93 0.87
League C
00:00
trực tiếp
0.91 1.04
-1/4 3
0.93 0.78
00:00
trực tiếp
0.83 0.95
-3 1/2 4 1/4
1.01 0.87
00:00
trực tiếp
0.90 1.20
-1/2 2 3/4
0.90 0.65
League B
00:00
trực tiếp
0.84 1.02
-1 2 1/2
1.00 0.80
League C
00:00
trực tiếp
0.86 1.14
-2 1/4 3 1/2
0.98 0.69
00:00
trực tiếp
0.90 0.83
-1/2 2 3/4
0.90 0.98
00:00
trực tiếp
0.83 0.90
-3 1/4 4
0.98 0.90
League B
00:00
trực tiếp
1.04 0.80
-3/4 2 1/2
0.80 1.00
League C
00:00
trực tiếp
0.88 0.88
-1 1/4 2 3/4
0.93 0.93
League B
00:00
trực tiếp
0.90 1.03
-3/4 2 1/2
0.94 0.79
League A
00:00
trực tiếp
1.06 0.85
0 2 1/4
0.78 0.97
League C
00:00
trực tiếp
1.14 1.08
0 3
0.71 0.74
League B
00:00
trực tiếp
0.85 1.02
+1 1/2 3
0.95 0.80
League A
00:00
trực tiếp
1.06 0.63
-1 2 1/4
0.78 1.23
League C
00:00
trực tiếp
0.95 0.86
+1 3/4 3 1/4
0.89 0.96
League B
00:00
trực tiếp
0.75 1.17
-3 4
1.09 0.67
League A
00:00
trực tiếp
0.93 1.06
-3 4
0.91 0.76
League B
00:00
trực tiếp
1.05 0.83
-1/2 2 1/4
0.79 0.98
League A
00:00
trực tiếp
1.00 0.95
-1 1/2 3
0.80 0.85
League B
00:00
trực tiếp
0.89 0.96
-3 1/2 4 1/4
0.95 0.86
League A
00:00
trực tiếp
1.02 0.83
+1/4 2 1/2
0.82 0.98
05:00
trực tiếp
0.98 0.78
+1 3 1/2
0.83 1.03
Vòng 3
83
6 - 1 1 - 0
trực tiếp
0.57 1.30
0 2 1/2
1.35 0.60
78
5 - 3 0 - 0
trực tiếp
1.35 0.92
-1/4 1 1/2
0.57 0.90
75
2 - 1 1 - 0
trực tiếp
1.30 0.75
-1/4 1 1/2
0.60 1.05
75
2 - 2 0 - 1
trực tiếp
0.85 0.95
0 1 1/2
0.95 0.85
HT
1 - 1 0 - 0
trực tiếp
0.94 1.00
-1/2 1 1/2
0.90 0.80
03:00
trực tiếp
1.00 0.85
-1 1/4 2 1/2
0.80 0.95
79
1 - 1 0 - 0
trực tiếp
1.07 1.35
0 1 1/2
0.72 0.57
00:00
trực tiếp
0.90 0.75
0 2 3/4
0.90 1.05
00:00
trực tiếp
0.98 0.90
0 2 3/4
0.83 0.90
01:00
trực tiếp
0.83 0.80
-3/4 2 1/2
0.98 1.00
01:00
trực tiếp
0.98 0.83
0 2 3/4
0.83 0.98
01:00
trực tiếp
0.98 0.85
-1 2 1/4
0.83 0.95
01:00
trực tiếp
0.78 1.00
0 2
1.03 0.80
01:00
trực tiếp
1.03 0.95
-1/4 2
0.78 0.85
01:00
trực tiếp
0.83 0.83
-1/2 2
0.98 0.98
04:00
trực tiếp
1.03 0.90
-1 2 1/4
0.78 0.90
#

Chào mừng các bạn đến với Bongdapro.vn - Chuyên trang tin tức, nhận định bóng đá hàng đầu tại Việt Nam. Cập nhật tin tức thể thao bóng đá trong nước và quốc tế mới nhất. Thông tin chuyển nhượng, soi kèo dự đoán, kết quả, tỷ số trực tuyến, tỷ lệ kèo, BXH, Lịch thi đấu được update theo thời gian thực.