THỦ MÔN ( 3 ):

- Y Ê Li Ni Ê (Đak Lak)

- Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp)

- Trương Thái Hiếu (PVF)

HẬU VỆ ( 8 ):

- Đặng Văn Tới, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Nam (Hà Nội)

- Nguyễn Xuân Kiên (Viettel)

- Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang (SLNA)

- Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp)

- Nguyễn Duy Kiên (HAGL)

TIỀN VỆ ( 9 ):

- Nguyễn Hữu Thắng, Tống Văn Hợp, Trương Tiến Anh (Viettel)

- Nguyễn Hồng Sơn, Lê Văn Xuân (Hà Nội)

- Đặng Văn Lắm (SLNA)

- Trần Công Minh (Đồng Tháp)

- Phạm Văn Luân (Đăk Lăk)

- Tony Lê Tuấn Anh (Bohemians Praha)

TIỀN ĐẠO ( 4 ):

- Lê Minh Bình (HAGL)

- Lê Xuân Tú (Hà Nội)

- Trần Tiến Anh (SLNA)

- Nhâm Mạnh Dũng (Viettel)