Chỉ một câu nói, ông Vũ Hạng đã chỉ ra chính xác tại sao quan chức làng bóng Việt Nam cư xử với nhau như dân chợ búa: "Chuyện này bây giờ mới xuất hiện thôi, vì những con người không đủ tư cách ngồi vào đó (ghế quan chức). Người ta cứ xếp ngồi vào đó thì nó như thế.

Đấy là hệ quả của quá trình phân công cán bộ mà không theo quy trình nào, không theo chuẩn mực nào nên như thế". "Trong bóng đá, cầu thủ nóng nảy, bức xúc trên sân vì chịu rất nhiều sức ép thì còn hiểu được.

Có nhiều cái là do khách quan hoặc tự họ tạo nên sức ép cho mình nữa, nên đôi khi mới bột phát, nóng nảy. Vì thế, luật bóng đá không cấm hẳn những sự bột phát, bức xúc của cầu thủ, nó giống như bệnh nghề nghiệp, chỉ hạn chế tối đa thôi.

Còn những quan chức thì đâu có nguồn gốc đấy? Vì thế, những người đó tốt nhất không nên có trong hàng ngũ lãnh đạo", ông Vũ Hạng nói về hành xử của ông Trần Mạnh Hùng với Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền.

Khi được đặt câu hỏi, nếu có chuyện như vậy xảy ra vào thời kì mình còn làm Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật VFF, thì sẽ xử lý như thế nào, ông Vũ Hạng chia sẻ: "Trước tôi làm thì không có tình trạng này, không có cách cư xử với nhau như vậy nên không tới mức phải xử lý ai.

Còn xảy ra thì tất nhiên phải xử lý rồi. Tôi vẫn nói không có cách kỷ luật nào tốt hơn việc mời họ ra khỏi vị trí họ đang nắm giữ. Cái văn hóa đấy là quá tầm thường dù với người ở tầng lớp nào, không thể có loại văn hóa như thế được". Ông Vũ Hạng chốt lại:

"Có tài thì việc gì phải quăng ném như vậy. Tất cả đều là vô tài, tham quyền cố vị, sợ người ta không bầu nên phải quăng ném. Còn anh có tài có đức thì cần gì dùng văn hóa đấy, thủ đoạn đấy".