Thủ môn: Trần Văn Chiến, Phạm Văn Cường, Trần Đình Minh Hoàng.

Hậu vệ: Trịnh Văn Hà, Thiago, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Học, Huỳnh Tấn Sinh, Đào Văn Phong, Trần Mạnh Toàn, Trần Văn Tâm, Nguyễn Ngọc Nguyên, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Trần Mi La.

Tiền vệ: Đinh Thanh Trung, Phan Thanh Hưng, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Huy Tân, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Hoàng Hưng, Phan Đình Thắng, Ngô Đức Thắng, Ngô Quang Huy, Đặng Hữu Phước.

Tiền đạo: Hà Minh Tuấn, Wander Luiz, Nguyễn Văn Thạnh, Nguyễn Trung Đại Dương.