Bài viết cho từ khóa:

0359023751

VFS - Trung tâm bóng đá cộng đồng đặc biệt dành cho người lớn

VFS - Trung tâm bóng đá cộng đồng đặc biệt dành cho người lớn

Các trung tâm bóng đá cộng đồng tại Việt Nam hầu hết đều dành cho trẻ em, lứa tuổi từ 5 đến 15. Vì vậy VFS được coi là một trung tâm đào tạo bóng đá đặc biệt khi người lớn cũng có thể theo học các lớp từ cơ bản đến nâng cao.